shadow

Careers

 
Internal sales consultants with management potential
Established paint retail group (Picasso Paints) with branches in Pretoria-North, Faerie-Glen andWaterkloof. Positions available at Waterkloof branch for career orientated persons who wants to be part of a dynamic, growing company.

Excellent advancement opportunities over short/med term for outstanding employees that display management potential.

Primary functions are counter sales and administration.

Min. qualification: Matric. Excellent communication and numerical skills are required.

Successful candidates will undergo training. Salary & commission. (Starting package R10 000- R15000-)

E-mail CV's to deon@picassopaints.co.za.
Interne verkoopskonsultante met bestuurspotensiaal
Gevestigde verfkleinhandelgroep (Picasso Paints) met takke in Pta-Noord, Faerie Glen en Waterkloof, het vakatures in Waterkloof vir persone wat loopbaangerig is en deel wil word van ‘n dinamiese en groeiende maatskappy.

Uitstekende bevorderingsgeleenthede oor kort/med termyn vir werknemers wat bogemiddeld presteer en bestuurspotensiaal openbaar.

Primêre funksies behels toonbankverkope en administrasie.

Minimum kwalifikasie: Matriek. Uitstaande kommunikasievaardighede en syfervaardighede is noodsaaklik.

Suksesvolle kandidate ondergaan opleiding. Salaris + kommissie. (Beginpakket
tussen R10 000- en R15 000-)

E-pos CV's na deon@picassopaints.co.za.
 
 

Contact Form