Interne Verkoopskonsultante Met Bestuurspotensiaal


Gevestigde verfkleinhandelgroep (Picasso Paints) met takke in Pta-Noord, Faerie Glen en Waterkloof, het vakatures in Faerie Glen en Waterkloof vir persone wat loopbaangerig is en deel wil word van ‘n dinamiese en groeiende maatskappy.

Uitstekende bevorderingsgeleenthede oor kort/med termyn vir werknemers wat bogemiddeld presteer en bestuurspotensiaal openbaar.

Primêre funksies behels toonbankverkope en administrasie.

Minimum kwalifikasie: Matriek. Uitstaande kommunikasievaardighede en syfervaardighede is noodsaaklik. Rek en/of Wisk HG aanbeveel.

Suksesvolle kandidate ondergaan opleiding. Salaris + kommissie. (Beginpakket tussen R6 500- en R9 500-)

Sluitingsdatum 29 Feb 2016.

E-pos CV's na deon@picassopaints.co.za.